Wady paneli laminowanych

Wady paneli laminowanych

Podłogi laminowane jako jeden z wielu nowych produktów zostały szybko zaakceptowane w budownictwie. Jednakże potencjalni nabywcy są niedoinformowani zarówno ze strony sprzedawców, jak i samych rzemieślników. Na rynku polskim producenci ani w większości importerzy nie dbają o solidne szkolenie kadr zajmujących się dystrybucją czy montażem. Poza nielicznymi wyjątkami podłogi laminowane są sprzedawane i układane przez osoby przypadkowo stykające się z tego rodzaju produktem, nie wiedzące co może stać się z materiałem drewnopochodnym na większych powierzchniach. Przyczyn popularności podłóg laminowanych należy upatrywać w niskiej cenie, pozornie nieskomplikowanym montażu, bogatym wzornictwie i olbrzymim nakładom na promocję tych rozwiązań i eksponowaniu tylko ich zalet. Dzisiejszym artykułem chciałbym zwrócić uwagę na problemy stosowania podłóg laminowanych zarówno w mieszkaniach, jak i obiektach, oraz podważyć lansowane przez producentów stereotypowe już dzisiaj myślenie o tym produkcie, jako najlepszym rozwiązaniu na podłogę.

BUDOWA PODŁÓG LAMINOWANYCH

Podłogi laminowane składają się z kilku warstw. Na bazie nośnej (najczęściej MDF lub HDF, rzadziej płyta wiórowa) montuje się papier dekoracyjny nasączany żywicami (tzw. decor), oraz warstwę odporną na ścieranie, przeważnie korund (tzw. overlay). Trzy najpopularniejsze stosowane przez różnych producentów warstwy wierzchnie różnią się między sobą sposobem nanoszenia ich na płytę nośną. Przy droższych panelach można spotkać pod warstwą Overlayu i Decoru podkładki antyudarowe zwiększające odporność na uderzenia. Na spodniej stronie paneli montuje się przeciwciąg stabilizujący powierzchnię najczęściej bardzo zbliżony lub taki sam jak górna powierzchnia ale bez warstwy dekoracyjnej (Rys.1.).


3_00_1

Rys.1. Budowa podłóg laminowanych


NIEKTÓRE PARAMETRY PODŁÓG LAMINOWANYCH

Klient kupujący podłogi laminowane jest atakowany najczęściej przez sprzedawcę dwoma parametrami: wysoką odpornością na ścieralnie i niską ceną. Czynniki te tak mocno zakorzeniły się w świadomości niedoinformowanych sprzedawców, inwestorów, architektów, a nawet wykonawców, że trudno dzisiaj przekonywać o istnieniu innych.

ŚCIERALNOŚĆ. Niezwykle istotny, ale nie najważniejszy parametr decydujący o trwałości paneli. Podawany zawsze wg testu Tabera jest najbardziej nieobiektywnym wynikiem, dającym duże rozbieżności, a tym samym spore możliwości w manipulowaniu deklarowaną ścieralnością. Użytkownik został zmuszony przez strategie marketingowe różnych firm do stosowania jedynie liczby przy porównywaniu trwałości paneli laminowanych. Ponieważ panele, głównie najtańszej, zaczęły być sprzedawane nawet w kioskach z gazetami ścieralność stała się przekonywującym argumentem dla nieprzygotowanych fachowo sprzedawców. Każdy nie zaznajomiony z normami mógł szybko porównać niższe cyfry z wyższymi, a ponadto „olimpiada liczb” w ścieralności została spotęgowana coraz dłuższymi okresami gwarancji. Niewiele osób zajmujących się panelami (oprócz producentów) wie, że wartość ścieralności można w dość prosty i tani sposób podwyższyć, nie udoskonalając samego produktu. Przeciwnie, taki zabieg wpłynie na kruchość i gorszą jakość obróbki brzegów. Ścieralnością można manipulować. Przykład taki opisano w „Laminat Magazin” (1/98 str.26), gdzie liczne badania porównawcze tych samych desek w siedmiu europejskich krajach i w USA w niezależnych od siebie instytutach i dwóch laboratoriach zakładowych wykazały rozbieżności w ścieralności aż o 40 %. Ten wynik wskazuje na kompletną niewiarygodność dotychczasowej metody przeprowadzania testu Tabera. Jakie czynniki mogą wpływać na takie rozbieżności? Jest ich z pewnością kilka np. rodzaj użytego papieru ściernego, jego wilgotność, częstotliwość zmian na testerze, szybkość obracania się walców z papierem, jak również subiektywna ocena momentu przetarcia próbki i zakończenia testu (tzw. punkty „IP”). Zdecydowanie potrzeba było pewnych zmian. W celu łatwej oceny różnorodności podłóg laminowanych i ich jakości pomyślano o utworzenie jednolitego systemu klasyfikacji zrozumiałego dla handlowców i klientów. Już w roku 1997 z inicjatywy kilku znaczących producentów poczyniono starania o utworzeniu nowych, jednolitych warunków przeprowadzania testu. Zalecono, aby na testerze używać bardziej ostrego papieru ściernego (zawsze firmy 3M) o ściśle określonej granulacji i zmieniać go co 200 obrotów, a nie jak było dotychczas, co 500. Ponadto precyzyjniej zdefiniowano interpretację punktu „IP”. Miało to wyeliminować konkurowanie ilością tysięcy cykli określającą trwałość paneli. Europejski Związek Producentów Podłóg Laminowanych (EPLF) na początku 1998 roku wprowadził piktogramy mające w prosty sposób określać ogólną trwałość paneli uwzględniając rodzaj obciążenia i miejsce zastosowania (Rys.2.).

3_00_2

Rys.2. Piktogramy określające trwałość paneli


Norma EN 13329 zobrazowana piktogramami oprócz ścieralności podkreśla inne bardzo ważne parametry jak między innymi:
- odporność na obciążenia meblami
- odporność na uderzenia punktowe i odpryski
- nasiąkliwość
- odporność na plamy
- akustyka
- odporność na popiół papierosa
- klasa niepalności
- odporność na odbarwienia pod wpływem promieni słonecznych
- odporność na zarysowania i stosowanie krzeseł obrotowych.

Mimo tych nowych norm parametry szczególnie krajowych i najtańszych importowanych produktów nadal są określane starym sposobem, gdyż lepiej „niedoinformowują” klienta i przez to mogą konkurować z markowymi podłogami. Z uwagi, że część tych parametrów jest dość oczywista i łatwa w ocenie skupię się tylko na niektórych niedocenianych lub celowo pomijanych w porównywaniu jakości produktów elementach.

NASIĄKLIWOŚĆ. Jako parkieciarz zawsze postrzegam drewniane produkty na podłogę jako bardziej lub mniej zdolne do pęcznienia. Takie spojrzenie ułatwia mi ocenienie możliwości zastosowania danego materiału na danej powierzchni i pozwala uniknąć błędów. Podłogi laminowane wg nowej normy nie powinny mieć większej nasiąkliwości jak 18%. Generalnie, przy powszechnym już dzisiaj stosowaniu płyt wysoko zagęszczonych typu HDF nie jest to problemem. Problemy z nasiąkliwością mogą mieć jednak producenci produkujący jeszcze na płytach wiórowych, ale i tutaj stosuje się coraz częściej specjalną impregnacje w celu osiągnięcia wymagań normy. Jednakże sama wartość tej normy nie gwarantuje dobrej stabilnej powierzchni w zmieniających się warunkach klimatycznych. Przez 10 lat produkcji i lansowania podłóg laminowanych jako produktów mających zastąpić „rozeschnięte, brzydkie, przestarzałe parkiety” nie zrobiono nic, aby rzeczywiście zrezygnowano z parkietów. Poprzez stosunkowo wysoką wrażliwość na zmieniającą się wilgotność produkty laminatowe nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Podstawowym problemem są uwydatniane przez wilgoć krawędzie elementów. (Zdj.1).


3_00_4

Zdj.1. Uwydatnione przez wilgoć krawędzie elementów

3_00_3

Zdj. 2. Narożnik panela po przetarciu warstwy dekoracyjnejZawsze przy sprzedaży laminatu podkreślam swoim klientom rangę problemu i staram się wytłumaczyć związek nasiąkliwości i ścieralności do trwałości podłogi laminatowej. Kiedy dojdzie do podniesienia krawędzi poszczególnych paneli, to nawet wysoka ścieralność nie będzie stanowić ochrony przed zniszczeniem, gdyż wycierają się krawędzie, a nie powierzchnia.

Na zdjęciu (Zdj.2) pokazano jak wygląda narożnik panela po przetarciu warstwy dekoracyjnej. Zastanawiałem się, co może być bezpośrednią przyczyną podnoszenia się krawędzi, gdyż producenci zgodnie milczą i tego tematu nie poruszają nawet w odpowiedzi na bezpośrednio postawione zapytanie. Po analizie stwierdziłem, że przyczyn może być kilka.

 • Pielęgnacja. Często wykonywana nawet lekko wilgotną szmatką z dodatkiem specjalnych płynów doprowadza do wnikania wilgoci w krawędzie paneli. Oczywiście początkowo proces ten jest mało widoczny, gdyż starannie sklejony panel na brzegach jest „uszczelniony klejem”. Po pewnym jednak czasie klej rozmięka i przepuszcza wilgoć, co w efekcie doprowadza do zniszczenia krawędzi.
 • Rozlane płyny. Podobne zjawisko następuje po rozlaniu wody, a szczególnie płynów z rozpuszczalnikami. Często taka podłoga nadaje się do miejscowej lub całkowitej wymiany.
 • Wilgotność w powietrzu. Producenci we wszystkich ulotkach podkreślają konieczność utrzymywania stałej wilgotności powietrza ok. 55-60% i przybliżonej temperatury ok. 18°C. Każdy zdaje sobie sprawę ,że w klimacie środkowoeuropejskim niemożliwe jest utrzymanie tych parametrów na stałym poziomie. Wilgotność powyżej 70% powoduje efekt opisany wyżej i wpływa bezpośrednio na zmniejszenie trwałości paneli, a wilgotność niższa niż 40% powoduje powstawanie szpar, czyli otwieranie się fug i przyspiesza np. podczas pielęgnacji penetrację wilgoci w krawędzie paneli.
 • Klej do paneli. Problem klejów jest objęty przez producentów niezwykłą tajemnicą. Powodem jest to, że woda w nich zawarta powoduje zniszczenie krawędzi już podczas klejenia. Bardziej jest to widoczne na podłogach z HDF-u, niż z płyty wiórowej. Płyta wiórowa posiada puste mikro przestrzenie, przez które nadmiar wilgoci z krawędzi odbierany jest w głąb płyty, przez to raczej ma tendencje do łódkowania na całym swoim przekroju. Jak widać zarówno w jednym jak i w drugim przypadku efektu nie da się całkowicie uniknąć, a jest on bardziej niekorzystny w panelach o głębokim wpuście „g” i stosunkowo cienkiej górnej jego warstwie od strony overlay-a „h”.(Rys.3.)


3_00_5

Rys.3. "Łódkowanie" paneli

To, niekorzystne wrażenie wizualne, można poprawić przez fazowanie fabryczne krawędzi, jak robi to w niektórych swoich podłogach firma Pergo, tworząc świadomie fugi. Jednak ten zabieg również niewiele poprawia trwałość podłogi, gdyż nie eliminuje samego krawędziowania paneli. Na pozór łatwy problem nasiąkliwości i jej wpływu na trwałość podłogi nie został dotychczas rozwiązany, chociaż producenci znając go, opracowują coraz to nowsze technologie impregnacji bazy nośnej. Wskutek zastosowania płyty Aqua Protect w trzech swoich kolekcjach firma Witex zmniejszyła nasiąkliwość do 2%, a firma Meister Leisten stosując płytę Aqua Safe, do 4% i wprowadziła do klejenia paneli specjalny klej, którego nadmiaru nie ściera się z powierzchni wilgotną ścierką. Inne firmy jak Quick Step z własnym patentem Uniclic, czy Norske Skog z Alloc i Fiboloc, zaczęły lansować system składania paneli bez użycia kleju stosując jedynie odpowiednio wyfrezowane pióra i wpusty. (Rys.4) Słysząc reklamy firm usiłujących upowszechnić systemy bezklejowe „clic” jako rozwiązanie do wielokrotnego demontażu i ponownego położenia np. w innym lokalu mam wrażenie, że trafić one mają do naiwnych inwestorów i niedoświadczonych wykonawców. Być może jest to jeszcze jeden sposób na przyciągnięcie klienta do produktu, który w Europie zaczął tracić zaufanie klientów. Jestem pewien, że nadal pozostaje problem nasiąkliwości i wnikania wilgoci, chociażby podczas codziennej pielęgnacji. Nie wyobrażam sobie np. dokładnego ułożenia po dwóch latach zdemontowanej, pierwotnie precyzyjnie obrobionej na piórach i wpustach podłogi.


3_00_6

Rys.4. System łączenia paneli bez użycia kleju


AKUSTYKA. Jest to poważny problem paneli podłogowych, gdyż nie przyklejone bezpośrednio do podłoża stanowią element wzmacniający ten, negatywny efekt (w porównaniu z parkietem, czy wykładziną, nawet o 20 decybeli). Szczególnie daje się to odczuć przy konstrukcjach starych podłóg ułożonych na legarach, bądź w budynkach o drewnianej konstrukcji stropu. Niektóre firmy dostrzegając wagę problemu zalecają stosowanie specjalnych mat wygłuszających innych od tradycyjnych podkładów piankowych. Na przykład firma Witex zaleca stosowanie „Combi maty”, a firma Meister Leisten w kolekcji „Silence” wręcz przykleja do spodniej warstwy paneli specjalną gumę wygłuszającą. Rozwiązań z pewnością jest więcej. To są te, które bezpośrednio stosowałem. Rozwiązania te jednak nie są powszechne i nie eliminują problemu.


ODPORNOŚC NA ZARYSOWANIA I STOSOWANIE KRZESEŁ OBROTOWYCH. Powszechnie wiadomo, że laminaty są „odporne”, ale często postrzega się je jako odporne „na wszystko”. Jest to niewątpliwie efekt działania reklamy, bo praktyka przeczy takim twierdzeniom. Odporność na zarysowania bada się rysikiem diamentowym, ale test ten jest również dwuznaczny, gdyż wykonywany jednorazowo nie daje obrazu permanentnego rysowania powierzchni. Innym jest test odporności na kółka i w praktyce widać, że podłoga laminowana, nawet najmocniejsza, nie spełnia wymaganego kryterium i nie znosi okrężnych ruchów podczas ciągłego użytkowania. Dodatkowo, piasek jaki może dostać się pod kółka działa jak najlepszy papier ścierny i powoduje efekt błyskawicznego zniszczenia powierzchni. Żeby jednak dać obraz „odporności” test przeprowadza się obciążonymi ale miękkimi (fabrycznie do krzeseł montowane są twarde plastikowe) kółkami na powierzchni testowej. Z reguły inwestor nie analizuje jakich materiałów używa się do testu, a samo zapewnienie „odporności” jest odbierane bezwarunkowo. Podłoga traci swój blask i powoli blednie nasycenie kolorów. Błąd tkwi oczywiście w informacji, która skąpym strumieniem przedostaje się od producentów do dystrybutorów, sprzedawców i wykonawców. Wystarczy w takim miejscu zastosować kółka miękkie, przeźroczyste maty plastikowe, lub jedno i drugie, a podłogi zwiększą swoją żywotność kilkakrotnie. Taka informacja zaprzeczyłaby jednak opinii o „odporności”.

W związku z takimi przypadłościami podłóg laminowanych nie będą one jeszcze długo w stanie zastąpić podłóg z PVC, linoleum, czy drewna. Można je śmiało stosować w zakresie prywatnego użytkowania, a więc w pokojach mieszkalnych, jadalniach, sypialniach i kuchniach. Ponad 90% podłóg laminowanych jest układana właśnie w tych pomieszczeniach. Zapewniając odpowiednie środki ochrony można stosować laminaty w biurach. Niewskazane jest, aby leżały w bardziej wilgotnych pomieszczeniach. Pewien problem powstaje też w obrębie wejść gdzie nanosi się wiele piasku, który działa jak papier ścierny. Koniecznie trzeba zainstalować dobre wycieraczki. Z pewnością nie należy stosować tych podłóg w holach hotelowych, restauracjach, środkach komunikacji, lotniskach i marketach. Niektóre państwa jak np. Austria ograniczają możliwość układania podłóg laminatowych w szkołach i przedszkolach zalecając jako najlepsze rozwiązanie montowanie parkietów. Szczytem nierozsądku jest układanie takich podłóg na podłogach tanecznych, a kompletnym brakiem poczucia estetyki i dobrego smaku w obiektach zabytkowych.

PODSUMOWANIE

Przedstawiając powyższy, subiektywny, głos jako równowagę do powszechnej reklamy, mam nadzieję rozbudzić merytoryczną dyskusję, nad zaletami i wadami podłóg laminowanych, oraz wymagań co do układania. Chciałbym, aby ktoś z producentów przekazał, często przypadkowym, montażystom informację o konieczności stosowania, na nierównych podłożach, mas samopoziomujących, czy podkreślił nawyki badania wilgotności podłoża i powietrza. Są to przecież podstawowe warunki przy wykonywaniu posadzek drewnianych. Zamiast podkreślać, że jest to podłoga „szybka, łatwa i przyjemna” można omówić problemy z jakimi można się spotkać wykonując usługi z tego materiału. Przez niedoinformowanie i brak fachowych szkoleń panele laminowane są zbyt często postrzegane jako najlepsze rozwiązanie i pomimo, że posiadają zalety, w celu zobiektywizowania spojrzenia moim celem było przedstawienie tej „drugiej strony medalu”.

 

Artykuł pod oryginalnym tytułem "Krytyczne spojrzenie na podłogi laminowane" popełnił rzeczoznawca i mistrz parkieciarstwa Pan Czesław Bortnowski (www.parkiet-bortnowski.pl).


POSZUKUJESZ WYKONAWCY? CHCESZ UZYSKAĆ RABAT NA NASZE LAKIERY?

WEJDŹ NA DYSTRYBUCJA / WYKONAWCY, WYPEŁNIJ FORMULARZ I ODBIERZ SWÓJ RABAT!!

 

Nasze porady

LISTA ARTYKUŁÓW
 • Podłoga drewniana - 10 kroków do trwałej podłogi
 • Podstawowe informacje o lakierach
 • Właściwości lakierów wodnych
 • Charakterystyka lakierów PUR
 • Jak działa lakier podkładowy
 • Oleje do parkietów - zalety i wady olejów i wosków
 • Akustyka podłóg panelowych
 • Pomiary przed pracami parkieciarskimi
 • Układanie parkietu przemysłowego Merbau
 • Szlifowanie podłóg drewnianych
 • Parkiet na ogrzewaniu podłogowym
 • Nawet do 10,15,20... lat
 • Parkiet czy warstwówka?
 • Podział olejów do podłóg drewnianych
 • Jaki impregnat do drewna wybrać?

Podłoga drewniana - 10 kroków do trwałej podłogi

Podłoga drewniana - 10 kroków do trwałej podłogiStałeś się właśnie szczęśliwym posiadaczem swojego nowego mieszkania lub domu – GRATULUJEMY! Teraz przed Tobą kilka ważnych decyzji, co do wyboru materiałów wykończeniowych, których skutki będziesz odczuwał przez najbliższe kilka lub kilkanaście lat.   Panele czy parkiet? – Wybór najlepszej podłogi drewnianej. Obecnie...

Czytaj więcej

Podstawowe informacje o lakierach

Podstawowe informacje o lakierach Lakierowanie z jednej strony zabezpiecza powierzchnię podłogi przed wpływem zanieczyszczeń, z drugiej zaś nadaje jej nowe, lepsze walory użytkowe i estetyczne. Lakierowanie chroni górną powierzchnię parkietu, utrudnia wnikanie brudu w strukturę drewna oraz znacznie ułatwia czyszczenie i konserwację. W skład lakierów podłogowych wchodzą: 1. Środki wiążące...

Czytaj więcej

Właściwości lakierów wodnych

Właściwości lakierów wodnych Lakier wodny różni się zasadniczo w procesie suszenia (schnięcia) i tworzenia błony od tradycyjnego lakieru rozpuszczalnikowego. Czysto fizyczny przebieg leży w tworzeniu błony, to znaczy przejścia lakieru ze stanu mokrego do trwałej powłoki. Graficzny rysunek objaśnia ten przebieg fizyczny w sposób naoczny. Lakier wodny składa się z...

Czytaj więcej

Charakterystyka lakierów PUR

Charakterystyka lakierów PUR Lakiery poliuretanowe - znane również jako lakiery PUR lub DD (Desmodur-Desmophen firmy Bayer) Lakier poliuretanowy ze względu na schnięcie i tworzenie błony jest bliższy lakierowi olejowemu z żywic syntetycznych jak lakierowi wodnemu, lecz są znaczne różnice do lakieru olejowego. Bardzo dobra przyczepność do drewna i wspaniała odporność...

Czytaj więcej

Jak działa lakier podkładowy

Jak działa lakier podkładowy? Decyzja, czy podłoga ma być zagruntowana (pokryta lakierem podkładowym), czy też nie jest bardzo ważna. Lakier podkładowy ma, między innymi za zadanie, wpłynąć na odcień barwy drewna. Na ogół powierzchnie gruntowane będą jaśniejsze. Jednocześnie gruntowanie w starych podłogach drewnianych izoluje resztki wosku i oleju, względnie w...

Czytaj więcej

Oleje do parkietów - Zalety i wady olejów i wosków

Oleje do parkietów - Zalety i wady olejów i wosków W dobie wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej coraz więcej użytkowników zamierzających położyć parkiet rezygnuje z tradycyjnego lakierowania i wybiera olejowanie i woskowanie powierzchni. Proces sam w sobie nie jest nowy. Woskowanie jest uznawane za najstarszy zabieg stosowany do zabezpieczenia powierzchni...

Czytaj więcej

Akustyka podłóg panelowych

Akustyka podłóg panelowych Dźwięki są obecne wszędzie wobec tego izolacja dźwiękowa budynków służy ich mieszkańcom. Przeciwko bodźcom optycznym możemy się chronić zamykając oczy, przeciwko bodźcom akustycznym nie posiadamy żadnego naturalnego mechanizmu ochronnego. Jedną z możliwości ucieczki od hałasu dają nam nasze własne cztery ściany. Dźwięk rozchodzi się wokół swojego źródła...

Czytaj więcej

Pomiary przed pracami parkieciarskimi

Pomiary przed pracami parkieciarskimi. Mierzyć nie mierzyć? Oto jest pytanie. Zatem parkieciarzu odpowiedz na nie sam po przeczytaniu poniższego artykułu.. Strop i podkład jest wylewany na długo przed przybyciem parkieciarza i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlanych” część 4 odbiory powinny być wykonane przed pracami parkieciarskimi. Na...

Czytaj więcej

Układanie parkietu przemysłowego Merbau

Układanie parkietu przemysłowego Merbau Na początku roku zlecono mi wykonanie ekspertyzy w domu jednorodzinnym, w którym został ułożony parkiet przemysłowy z drewna Merbau. Na powierzchni w salonie, gabinecie (parter) i korytarzu (1. piętro) wyraźnie widoczne były pola z jaśniejszych i ciemniejszych elementów. Na spoinach pomiędzy lamelkami lakier był wyraźnie zapadnięty....

Czytaj więcej

Szlifowanie podłóg drewnianych

Szlifowanie podłóg drewnianych Aby wydobyć z podłogi drewnianej jej naturalne piękno, konieczny jest między innymi optymalny szlif. W artykule tym postaram się opisać idealny sposób postępowania, prowadzący do uzyskania ładnej powierzchni szlifowanej podłogi drewnianej. W celu lepszego zobrazowania zagadnienia szlifowania podłóg na początku kilka ciekawostek o materiałach ściernych: Materiały ścierne...

Czytaj więcej

Parkiet na ogrzewaniu podłogowym

Parkiet na ogrzewaniu podłogowym Rosnąca w ostatnim czasie popularność ogrzewania podłogowego staje się wyzwaniem dla firm specjalizujących się w układaniu podłóg drewnianych. Wśród projektantów i inwestorów, a nawet w środowisku parkieciarzy, powszechna jest opinia, że obecność ogrzewania podłogowego wyklucza zastosowanie drewnianych wykładzin podłogowych. Do takiego wniosku skłaniać mogą często spotykane...

Czytaj więcej

Nawet do 10,15,20... lat

  Nawet do 10,15,20... lat Nawet do 10 (15, 20) lat trwałości* autor: Piotr Pióro - rzeczownawca w dziedzinie parkieciarstwa   Przekaz reklamy lakieru do parkietu, która obiecuje nam „nawet do 10 (15 lub 20) lat trwałości” skłania do zastanowienia, ile właściwie taka informacja ma wspólnego z rzeczywistością. Analizując sprawę...

Czytaj więcej

Parkiet czy warstwówka?

Parkiet czy warstwówka? W opinii wielu ludzi pomiędzy parkietem drewnianym, a płytą klejoną pokrytą cienką warstwą drewna nie ma większej różnicy. Są też tacy, którzy palmę pierwszeństwa przyznają podłodze warstwowej, z uwagi na jej wytrzymałość i łatwość pielęgnacji. Dla specjalistów, parkieciarzy i designerów – takie tezy są wręcz obrazoburcze. Czy...

Czytaj więcej

Podział olejów do podłóg drewnianych

Oleje do podłóg drewnianych ze względu na skład można podzielić: Oleje naturalne modyfikowane (np. HartzLack EX-1) ● Skład: Oleje pochodzenia roślinnego, żywice poprawiające wytrzymałość mechaniczną, izoparafiny i bezołowiowe substancje przyspieszające schnięcie oleju. Zawartość substancji stałych ok. 50%.     Oleje naturalne HS (np. HartzLack HS-1) ● Skład: Oleje pochodzenia roślinnego,...

Czytaj więcej

Jaki impregnat do drewna wybrać?

Jaki impregnat do drewna wybrać? Który impregnat do drewna jest tani i najlepszy? Czym różni się impregnat od lakierobejcy, lazury do drewna?  Świat dzisiejszego konsumenta jest bardziej skomplikowany niż dotychczas. Doczekaliśmy czasów gdzie podaż bez względu na branże jest bardzo duża. Tak się dzieje również w branży farb i lakierów...

Czytaj więcej
1451573361 Galeria zamku 8 Historyczna realizacja

Renowacja podłogi pałacowej na Zamku Książ w Wałbrzychu.
filh budyneki logo Budowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej

Nowo otwarta Filharmonia Warmińsko- Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie przyciąga melomanów z całego świata.
Budowlana Marka Roku                                        
baner
wiecej1
 
logo 1 HartzLack WX-1 laureat nagrody Dobry Design 2014

Olejowosk WX-1 został doceniony przez architektów i uznany za nr 1 wśród olejów do podłóg drewnianych.
Parkiety | Parkieciarz | Oleje do podłóg drewnianych PIĘKNY PARKIET

Od ponad 20 lat skutecznie i na najwyższym poziomie chronimy drewno w domu i w jego otoczeniu.
dsc 0456 Renowacja sali gimnastycznej

Renowacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Choszcznie.
HARTZLACK NAGRODZONY!

Mamy przyjemność donieśc, że na międzynarodowym konkursie parkieciarzy...
salmo-sliders kopia Lakiery             NIE TYLKO       na podłogę!!!

Lakiery, które w wiekszości przypadków stosuje się do zabezpieczania podłóg drewnianych mają również inne przeznaczenie.
Zobacz gdzie jeszcze wykorzystuje się te produkty.
ZNAJDŹ WYKONAWCĘ

Polecimy Ci sprawdzony punkt najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW

Szukasz odpowiedniego produktu, skorzystaj z naszej zaawasowanej wyszukiwarki.
KALKULATOR KOSZTÓW

Kalkulator kosztów pozwoli Ci oszacować przybliżone koszty inwestycji położenia nowego parkietu lub przeprowadzenia renowacji starego. W przypadku położenia nowego parkietu kalkulator bierze pod uwagę: cenę określonego drewna, uśrednioną cenę kleju do parkietu oraz gruntu, uśrednioną cenę spoiwa do szpachlowania, cenę określonego lakieru nawierzchniowego oraz lakieru podkładowego, uśrednioną cenę robocizny w danym województwie (montaż, lakierowanie, itd).
OLEJOWANIE TO NIC TRUDNEGO

W kilku prostych krokach radzimy jak wykonać samemu tę prostą czynność.
com_content